SMARTservice
– dine kunder, vår service

SMARTservice spesialiserer seg på sømløs måling, avregning, innfordring og fakturering til energibransjen, og vi skal levere de gode kundeopplevelsene.

Historien bak SMARTservice startet allerede i 2012, med utrulling av smarte strømmålere på Ringerike, for Ringerikskraft Nett. I den videre satsningen har SMARTservice siden midten av 2015 byttet nærmere 700.000 strømmålere, og med det ca. en fjerdedel av AMS-utrullingen i Norge.

Selskapet har gjennom denne satsningen bygget opp omfattende kompetanse og evne til å levere tjenester i verdikjeden fra installasjon og drift av målere, til tjenester som er nødvendig for at sluttkundens forbruk blir betalt. I dag tar vi i bruk kompetansen og erfaringene til en fokusert strategi på leveranser av effektive MAFI-tjenester.

I tråd med egne verdier

Vi i SMARTservice er entreprenører, vi skal levere til forventning og til avtalt kvalitet. Vanskelige beslutninger blir enklere med tydelige verdier, og vi finner gode løsninger på utfordringene som kan dukke opp i et prosjekt.

  • ÅPNE
  • PÅLITELIGE 
  • LYDHØRE
  • FLEKSIBLE

En strømlinjeformet hverdag

Under utrullingen har vi sett og erfart verdien av å gi gode kundeopplevelser, både til våre kunder og til kundens kunde. Profesjonelle leveranser og god kontakt med sluttkunden er det SMARTservice lever av. Våre kundebehandlere har opparbeidet seg unik kompetanse fra tidligere prosjekter, og vi kan trygt levere prosjekter som krever struktur og orden. Våre leveranser skal være et positivt bidrag til våre kunders omdømme.

For å kunne tilby en komplett leveranse av tjenester fra vår verdikjede tilbyr vi tjenestene måling, avregning, fakturering og innfordring til alle våre kunder.

Vi er God alene, best sammen.

Satser i Sverige

Vår gode erfaring i Norge har gjort at vi også satser i Sverige med store utrullingsprosjekter på smarte målere. Vi er sikre på at vår erfaring og kunnskap fra tilsvarende prosjekter i Norge vil være verdifullt for våre nye kunder i Sverige.

Besøk SMARTSERVICE.SE