SMARTservice vinner kontrakt med Midtkraft Nett

SMARTservice Norge har vunnet en kontrakt for utrulling og montasje av nye smarte målere for Midtkraft Nett i Modum og Sigdal kommuner.

Pressemelding 2. november 2018

SMARTservice Norge har vunnet en kontrakt for utrulling og montasje av nye smarte målere for Midtkraft Nett i Modum og Sigdal kommuner. Nettselskapet skal bytte ut alle sine strømmålere i løpet av 2019. Aidon Norge AS har hovedkontrakten som teknologileverandør, hvor vi står for gjennomføring av målerbytteprosjektet. Det er ca. 13 500 målere som skal byttes i 2019. Utrullingsprosjektet vil engasjere ca. 15 personer og omsette for ca. 10 mnok. 

– Dette er en viktig kontrakt for oss, i forlengelse av de store utrullingsprosjektene vi har gjennomført landet rundt i de senere år. Vi viderefører kompetanse vi har bygget opp og kan opprettholde arbeidsplasser som er viktig i den videre satsingen selskapet gjør. Det å gjennomføre denne type prosjekter er et av våre satsingsområder, derfor er det svært tilfredsstillende å vinne frem i konkurransen som viser at vi treffer godt på kundenes behov, sier daglig leder i SMARTservice Norge, sier Bent Kvannli.

– Aidon har god erfaring med SMARTservice Norge som underleverandør ved utrulling av smarte målere. Sammen har vi lært mye de senere årene og vi ser frem til nok et godt samarbeide hvor Midtkraft Nett og deres sluttkunder står i sentrum, sier Thor-Erik Næss, Administrerende direktør Aidon Norge. 

– For oss er det særlig viktig at kundene opplever at de blir behandlet skikkelig og at montasjen skjer med høy kvalitet. Det var hard konkurranse om denne leveransen, men med Aidons teknologi og SMARTservice sin erfaring fra tilsvarende prosjekter i hele Norge er vi trygge på valget, og at dette prosjektet blir vellykket, avslutter John-Arne Haugerud administrerende direktør i Midtkraft Nett AS.

Fra venstre; Bent Kvannli, Thor-Erik Næss og John-Arne Haugerud.