AMS Målermontasje i Rogaland

På vegne av Dalane Energi monterte vi 14 000 smarte strømmålere i Rogaland i 2016.

SMARTservice Norge as har i samarbeid med Dalane Energi gjennomført monteringen nye smarte strømmålere i Rogaland. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016.

– Selskapet oppleves som svært løsningsorientert. Gjennom sin vilje til samarbeid har vi sammen funnet de gode løsningene, sier Reymond Bendiksen, prosjektleder AMS Dalane Energi. 

Systemleverandør var Kamstrup, og totalt ble 14 000 målere med tilhørende kommunikasjonsutstyr montert innenfor planlagt kvalitet og kostnader. Prosjekteringen pågikk frem til 2015, for deretter å gå over i en pilotfase. Selve hovedutrullingen foregikk gjennom 2016.

Prosjektet ble ledet fra Hønefoss og fulgt opp lokalt via baseledelse. Vi utførte AMS målermontasje i kommunene: Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal.