AMS Målermontasje i Østfold, Akershus og Hordaland

På vegne av Norgesnett har vi byttet 72 000 smarte strømmålere.

SMARTservice Norge har i samarbeid med Norgesnett og systemleverandør Kamstrup gjennomført montering av AMS-målere i Østfold, Akershus og Hordaland, henholdsvis i Fredrikstad, Follo og Askøy. Totalt er 72 000 målere byttet ut, og i tillegg til AMS-montasje har vi montert over 300 konsentratorert fordelt på de aktuelle områdene. Kamstrup er leverandør av både AMS-målere og konsentratorskap. 

I Fredrikstadområdet er det 32 000 målere som er montert. I Folloområdet (Ski, Enebakk og Nesodden) er det ca. 27 000 målere som er byttet. På Askøy ble 13 000 målere byttet.

Prosjektet ble ledet fra Hønefoss, men lokal tilstedeværelse og oppfølging fra våre basekontorer.