AMS Målermontasje i Buskerud og Oppland

På vegne av Glitre Energi og Øvre Eiker Nett har vi montert 100 000 smarte strømmålere i Buskerud og Oppland .

SMARTservice Norge har i samarbeid med Glitre Energi Nett montert nye smarte strømmålere i Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Gran, Jevnaker og Lunner. 

For Glitre Energi Nett berører dette nesten 90 000 kunder, som nå får nye Avanserte Måle- og Styringssystemer(AMS). Glitre Energi Nett kaller det Smart Strøm, fordi det åpner for en smartere håndtering av el-forbruket, både for forbruker, nettselskap og miljø. For Øvre Eiker Nett er det ca 10 000 kunder som får nye smarte strømmålere.

Totalt utgjør prosjektet rundt 100 000 målepunkt, pluss kommunikasjonsutstyr i omtrent 1000 nettstasjoner. Systemleverandør på dette er Aidon Norge.

Prosjektet, som nå er avsluttet, ble ledet fra vårt hovedkontor på Hønefoss med oppfølging fra lokale baser i Drammen og på Hadeland.

– Vi er godt fornøyd med samarbeidet og hvordan SMARTservice Norge organiserer og gjennomfører målerbytteprosessen, sier Rune Kvam, prosjektleder AMS i Smart Strøm Østafjells og Glitre Energi Nett.