MAFI
1 / 4

MAFI

Vi behandler energidata for energibransjen og leverer tjenester innen måling, avregning, fakturering og innfordring.

Vi sitter på lang erfaring og spisskompetanse, og jobber kontinuerlig for faglig og teknisk utvikling for å levere best mulig til kundene. Vi skreddersyr etter dine behov.

Les mer

Kundeservice
1 / 4

Kundeservice

Vi har systemene, ressursene og kompetansen som kreves for å tilby dine kunder god og effektiv support.

Vi vet at de gode kundemøtene er viktig for kundetilfredshet og omdømme, og våre kundebehandlere har lang erfaring og høy serviceinnstilling.

Les mer

Innsamling og mottak av måleverdier
Kvalitetssikring og vedlikehold
Rapportering av avvik
Meldingsutveksling

Kontroll mot Elhub
Bistand og oppfølging BRS-meldinger
Oppfølging av saldooppgjør

Beregning og kontroll av fakturagrunnlag
Kontroll av tariffer og priser
Fakturautsendelse
Oppstart og oppfølging av gjennomfakturering

Kontroll på innbetaling
Underlag til innfordringspartner
Stenging og stansing
Kreditering og utbetaling

Kundesupport
Prosjektledelse
Systemforvaltning
Kundekommunikasjon
Analyse/rapportering

!

Raske endringer i bransjen

Myndighetskrav og rask teknologisk utvikling kan gjøre det både kostbart og kompetansekrevende å holde seg oppdatert og å nå krevende frister. Vårt team har lang erfaring med MAFI-tjenester i kraftsektoren og vet akkurat hvor skoen trykker.

!

Krav til effektivitet

Vi stilte oss spørsmål om det virkelig skal være nødvendig at alle må gå gjennom de samme utfordringene på hver sin tue? SMARTservice skal være et kompetansemiljø der vi utvikler, effektiviserer og utfører sømløse tjenester, og alltid holder oss oppdatert og forberedt på de nyeste endringskravene.

!

System- og teknologikompetanse

Krav til splitt av kundebaser og strengere krav til hvem som kan utføre faktureringstjenester for kraftselskapene er kostbart og krever store endringsprosesser. Oppnå stordriftsfordeler ved å sette ut hele eller deler av kundetjenestene dine til SMARTservice. Vårt viktigste mål er å gi deg fornøyde kunder, god inntjening og en effektiv arbeidshverdag.

!

Fleksibilitet

Vi bygger robuste og utholdende team. Sammen med kunden finner vi de gode løsningene, og vi gir oss ikke før vi er i mål. Med oss får du 100% dedikasjon fra start til slutt. 

En del av Ringerikskraft-konsernet

SMARTservice er en del av Ringerikskrafts entreprenørvirksomhet. Entreprenørvirksomheten tilbyr leveranser av energitjenester, bygging og vedlikehold av infrastruktur for energibransjen.

Les mer